බබෙක් හදමු 😋

  צפיות 1,012,032

ITN Sri Lanka

ITN Sri Lanka

5 חודשים לפני

Watch ITN Programmes & More Updates at www.itntv.lkITN ON SOCIAL
Follow on Facebook : ITNSriLanka
Follow on Twitter : ITNSriLanka
Subscribe on ILfor: bit.ly/SubscribeITNSriLanka

© 2021 by Independent Television Network Ltd.
All rights reserved. No part of this video may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior written permission of Independent Television Network Ltd.

תגובות: 162
pc boom
pc boom
මන්නම් හරි උනන්දුයි ඒ ගැන සුපිරි නලුවෙක් තමයි ❤🤗
Ansari Ansari
Ansari Ansari
Still ... She is stylish and beuty..... ❤❤
Shehan
Shehan
ජෝ අබේවික්‍රමට පස්සෙ මං ආසම නලුවා❤️
Dinesh Jayasekara
Dinesh Jayasekara
ඕවා ලොකු වැඩද ජයේ🤣🤣🤣
Buddhika Supun
Buddhika Supun
නායිස් ට්රයි ජයේ..😂🤣
sanjeewa sanjeewa
sanjeewa sanjeewa
කොහොමත් ජයේ ලගදිම උනන්දුවක් දක්වයි මිස්ගැන
DILSHAN GUNARATNE
DILSHAN GUNARATNE
හරිම උනන්දුයි ජයේ❤️😂
Malith Sewwanda
Malith Sewwanda
හරි උනන්දුයි එ ගැන 😆😆
Dhanushka Niroshan
Dhanushka Niroshan
😁😁😁😍😍
Sumuditha Subhathiya
Sumuditha Subhathiya
හරි උනන්දුයි🤤
Gimhan Max
Gimhan Max
ජයේ හරි උනන්දුයිලු එවාට😅😅
AK Aquascape
AK Aquascape
Miss this tele drama
Lahiru Rathnajith
Lahiru Rathnajith
මාත් හරිම උනන්දුයි ඒ ගැන..😁
Yoshitha Prasad
Yoshitha Prasad
මල දිගට තියෙද මෑ මෑ..ජයේ ඇදලා ගනින් ඇතුලට😂
Hema Champa
Hema Champa
ඉන්ටර්නැෂනල් 2 එයි නේද ළගදි❤️❤️
Megha Anuranga
Megha Anuranga
දවසක් හොද ට ම ඇති
Awishka Akalanka
Awishka Akalanka
මම ඉන්වනේ ගෙදර කියන්න😇
Nethu Dil
Nethu Dil
ඉතින් ජයේ මහත්තයා රට උනාට නෝනා ලංකාවෙනේ .හදමු බබෙක්
Naveen Asanka
Naveen Asanka
මන් නම් හරි උනන්දුයි ඒ ගැන😂😂😂
❤University  Video ❤
❤University Video ❤
මන් නම් හරි උනන්දුයි ඒ ගැන 😂😂😂
עומר אדם - קאקדילה (Prod. By Moshe & Ofek)
2:45
עומר אדם - הערוץ הרשמי
צפיות 3.7 מיליון
مقلب الاستفزاز بأنس مع شب😳💔
13:26
Bessan Ismail - بيسان اسماعيل
צפיות 3.2 מיליון
קוקה בע״מ 3 - פרק 1 המלא!
31:08
දෙන්නම එකට කමු 😋
2:17
ITN Sri Lanka
צפיות 126 אלפי
Inter නැසනල් 2  | Episode 35 - (2022-01-13) | ITN
18:36
Inter නැසනල් 2  | Episode 08 - (2021-11-25) | ITN
20:10
Inter නැසනල් | Episode 75 - (2021-02-04) | ITN
21:11
Inter නැසනල් | Episode 01 - (2020-10-19) | ITN
23:10
Inter නැසනල් | Episode 71 - (2021-01-29) | ITN
18:55
We Toured The Most FUTURISTIC Motorhome in the World!
17:34
Enes Yilmazer
צפיות 10 מיליון
עומר אדם - קאקדילה (Prod. By Moshe & Ofek)
2:45
עומר אדם - הערוץ הרשמי
צפיות 3.7 מיליון