ධවල දඩබිම | Dhawala Dadabima - Christmas Teledrama | ITN

  צפיות 6,387

ITN Sri Lanka

16 ימים לפני

Director \u0026 Producer - Lilantha Kumarasiri
Executive Producer - Vipula Rathnasiri
Script Writer - Ajith Mendis
Art Director - Chamith Sujeewa
Make up - Samanpriya Kolambage
Editor - Mailvaganam Thayaparan, Bandula Sri Padmalal
Camera - Ranjith Priya Bandara
Music Director - Navarathna Gamage
Cast - Ashoka Peiris, Sriyani Amarasena, Janaka Kumbukage,
Sandeepa Sewmini, S. Selvasekaran, Rajini Ananda, S. Pathiraja,
Vajira Kodithuwakku, Nimal Aponsu, Chamila Gajanayake
Telecast Date - 2002-12-25 @ 09.30 PM

Watch ITN Programmes \u0026 More Updates at www.itntv.lkITN ON SOCIAL
Follow on Facebook : ITNSriLanka
Follow on Twitter : ITNSriLanka
Subscribe on ILfor: bit.ly/SubscribeITNSriLanka

© 2021 by Independent Television Network Ltd.
All rights reserved. No part of this video may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior written permission of Independent Television Network Ltd.

תגובות
Nilla Kodikar
Nilla Kodikar 15 ימים לפני
A dawaswala katha kochchara lassanada .Ana anthematama thaththa agollanwa tharum gaththawa .as walata kadulakuth Ana .sthutheeeeeee
Mala Kwtt
Mala Kwtt 15 ימים לפני
MAKA GODAK PARANA KATAWAK.
Rosha Rosha
Rosha Rosha 15 ימים לפני
අලුත් කතාවක් ද පරණ එකක්ද
Mary Fries
Mary Fries 15 ימים לפני
Deviyan Wahanseta prasansa wewa. harima lassanai .
Mark Reed
Mark Reed 15 ימים לפני
x1p vun.fyi
ලොව වටා
ලොව වටා 15 ימים לפני
ලස්සන කතාවක් වගේ
Pramila Niroshani
Pramila Niroshani 15 ימים לפני
Lassanai 🥰🥰
Chandra Kanthi
Chandra Kanthi 15 ימים לפני
😍😊😅
Chandra Kanthi
Chandra Kanthi 15 ימים לפני
පරනකතාවක්දඅලුත්විකාශනයද.
Sakarma | Episode 04 - (2021-05-08) | ITN
17:55
ITN Sri Lanka
צפיות 129 אלפי
עידן רפאל חביב - אין לך מה לדאוג | Idan Rafael Haviv
3:01
עידן רפאל חביב - Idan Rafael Haviv
צפיות 773 אלפי
Måneskin - Beggin' (Lyrics)
3:31
The Vibe Guide
צפיות 4.2 מיליון
Guess the sound challenge🎵 #shorts
0:27
Tsuriki Show
צפיות 157 מיליון
Hathweni Peya - (2021-06-23) | ITN
44:00
ITN Sri Lanka
צפיות 1 אלפי
Adaraniya Tharuwa with Janaka Kumbukage (2017.04.25)
48:28
Day 01 |  Sri Lanka Tour of England 2021 | The Game Read
15:32
Duwili Sulanga | Episode 08 - (2021-06-01) | ITN
19:09
ITN Sri Lanka
צפיות 15 אלפי
Siyapath Pokura - (2021-06-22) | ITN
1:24:51
ITN Sri Lanka
צפיות 675
Sakarma | Episode 16 - (2021-06-19) | ITN
17:47
ITN Sri Lanka
צפיות 100 אלפי
עידן רפאל חביב - אין לך מה לדאוג | Idan Rafael Haviv
3:01
עידן רפאל חביב - Idan Rafael Haviv
צפיות 773 אלפי
Måneskin - Beggin' (Lyrics)
3:31
The Vibe Guide
צפיות 4.2 מיליון
Guess the sound challenge🎵 #shorts
0:27
Tsuriki Show
צפיות 157 מיליון
אמיר דדון - הרוח הטובה
3:49
Amir Dadon - אמיר דדון
צפיות 368 אלפי
Måneskin - Beggin' (Lyrics/Testo)
3:34
Vibe Music
צפיות 12 מיליון
עידן רפאל חביב - אין לך מה לדאוג | Idan Rafael Haviv
3:01
עידן רפאל חביב - Idan Rafael Haviv
צפיות 773 אלפי
יובל דיין - קרוב בינינו
3:20
Yuval Dayan
צפיות 297 אלפי
Billie Eilish - Lost Cause (Official Music Video)
3:49
BillieEilishVEVO
צפיות 51 מיליון
מוקי מציל את המצב!
2:07
Srutonim - שרוטונים
צפיות 32 אלפי